Skip to main content

Informacja Klubu ZKS Unia Tarnów w sprawie odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN

Po uzyskaniu kolejnych analiz prawnych, dnia 29 czerwca 2020 r. Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów, złożył odwołanie od decyzji Prezydium Zarządu MZPN w zakresie terminów baraży do Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN w zakresie zaskarżenia jej, jako niezgodnej z zapisami Uchwały z dnia 28 maja 2020 Zarządu MZPN w odniesieniu do zapisów Statutu MZPN. W odwołaniu podniesiono, iż Zarząd MZPN w uchwale z 28 maja kończąc sezon w Małopolsce powołał się na zapisy Uchwały PZPN z dnia 12 marca 2020, która to uchwała dawała wojewódzkim związkom dowolność w ustaleniu sposobu zakończenia rozgrywek, ale z zastrzeżeniem, że muszą one zakończyć się do dnia 30 czerwca 2020.

Kilka dni później Prezydium Zarządu MZPN dnia 9 czerwca podjęło Uchwałę w sprawie przeniesienia terminów baraży, odwołując się do zapisów innej Uchwały PZPN z dnia 12 maja 2020, przedłużając sezon dla 4 ligi do 31 lipca i powodując jednocześnie konieczność przeniesienia okienka transferowego w Małopolsce na 1 sierpnia 2020. Tymczasem z uzyskanych analiz prawnych wynika, iż wg. zapisów § 34 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnejkompetencje Prezydium ograniczone są do roli wykonawczej, a zatem w myśl zapisów Art. § 29. Pkt 2 podpunkt 12, kompetencje w zakresie zakończenia, przedłużenia czy odwołania rozgrywek ma jedynie Zarząd, a Prezydium nie jest uprawnione do Uchwał w tym zakresie. W związku z powyższym zdaniem prawników, przy ustaleniu terminów baraży zakończonej IV ligi, Prezydium Zarządu działając jako organ wykonawczy, nie mogło wyjść poza zapisy uchwały z dnia 28 maja 2020 odwołującej się do zapisów Uchwały PZPN z dnia 12 marca, a zatem terminy baraży musiały zostać wyznaczone do 30 czerwca. W związku z tym Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów wystąpił do Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN z oficjalnym zaskarżeniem przedmiotowej Uchwały.

W dniu 02.07.2020 Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN oddaliła wniosek bez rozpoznania z uwagi na… przekroczenie 14 terminu na odwołanie. I tutaj pojawia się już bardzo poważny problem. Mamy bowiem do czynienia z decyzją poważnych organów związkowych MZPN, które powinny stać na straży przepisów jak nikt inny. Brak rzetelności tychże organów podważałby bowiem cały system sprawiedliwości w zakresie stosowania przepisów związkowych. Niestety tym razem Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN nie stanęła na wysokości zadania. Albowiem ZKO MZPN nie zauważyła, iż pismo MZPN z decyzją Prezydium zostało wysłane za pośrednictwem poczty polskiej dnia 10 czerwca 2020, a odebrane przez klub ZKS Unia Tarnów dnia 16 czerwca 2020, co potwierdza pocztowe potwierdzenie odbioru. W związku z tym 29 czerwca, a zatem 13 dzień liczony od momentu odbioru pisma, w którym Klub ZKS Unia Tranów złożył odwołanie, był jak najbardziej prawidłowym terminem na 1 dzień przed upływem administracyjnej daty. Tymczasem ZKO MZPN uznała, że datą odbioru jest dzień 10 czerwca, gdyż tego dnia został wysłany mail z treścią Uchwały na… adres mailowy Akademii Unii Tarnów, jako odpowiedź na prośbę Akademii o przesłanie wyników głosowania. Akademia jest wprawdzie jednostką bardzo blisko współpracującą z ZKS Unia Tarnów, ale jednak jest wyodrębnionym podmiotem prawnym, dlatego wysłanie na jej skrzynkę mailową czegokolwiek, nie może być w żaden sposób taktowane jako skutecznie dostarczone do współpracującego klubu sportowego. Związek dysponował oficjalną, zgłoszoną we wniosku licencyjnym skrzynką mailową Klubu Sportowego ZKS Unia Tarnów, pismo jednak na ten adres nie zostało wysłane, a list nadany pocztą tradycyjną został skutecznie dostarczony 16 czerwca i do tego terminu zastosował się zarząd klubu.
Mamy więc do czynienia z błędem matematycznym, gdzie ZKO dokonało błędnych obliczeń z zakresu dodawania/odejmowania pomiędzy zakresem 16 a 29, albo błędem proceduralnym na podstawie którego uznano, że wystarczy wysłać maila gdziekolwiek, aby rozpocząć naliczanie terminu przysługującego odwołania. Nie podejmujemy się oceny czy jest to kompromitacja tego niezwykle ważnego organu MZPN, ale na pewno mamy do czynienia z jakimś niewyobrażalnym wręcz splotem dziwnych decyzji i dowolnej uznaniowości stosowanej w tej sprawie przez organy związkowe.

Klubowi Sportowemu ZKS Unia Tarnów pozostaje już tylko odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w zakresie zaskarżenia decyzji ZKO MZPN, po wpłaceniu 3500 pln kaucji. Oczywiście zostanie to zrobione, ale niestety niewiele wskazuje na to, aby kasacja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN została podjęta przed terminem pierwszego meczu barażowego, a to dopiero warunek, aby pierwotnym wnioskiem ponownie zajęła się Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, a od jej decyzji zapewne konieczna będzie kolejna kasacja NKO PZPN. Wygląda wiec na to, że organy MZPN skutecznie przeciągnęły sprawę, aby uniemożliwić właściwym organom ocenienie prawomocności problematycznej Uchwały Prezydium w sprawie lipcowych terminów baraży.

– Wykorzystaliśmy wszelkie możliwe formuły prawne w zakresie sporu z decyzją Prezydium Zarządu MZPN i będziemy kontynuować ten proces.Niestety ewidentna pomyłka ZKO utrudniła nam sprawę, oczywiście się odwołujemy, ale jako, że mamy już 4 lipiec, czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Stoimy więc przed bardzo trudną decyzją. W ramach negocjacji ze spółką żużlową pojawiła się minimalna szansa, że być może wpuszczą nas na stadion, pod warunkiem, że po meczu wykonamy niezwykle kosztowną dezynfekcję całego stadionu. Natomiast na pewno nie będziemy mogli skorzystać z wszystkich naszych zawodników, bo z uwagi na rozpoczęty 1 lipca okres transferowy w innych ligach, nie wszyscy zdecydowali się na przedłużenie umów. Musimy więc zdecydować czy grać w sporym osłabieniu, ponosząc przy tym ogromne dodatkowe koszty, jednocześnie będąc przekonanym, że terminy są nieprawomocne, czy jednak zdecydować się na batalię w sądzie powszechnym i ostatecznie odmówić gry w tych terminach. Decyzje zapewne podejmiemy zaraz po weekendzie – powiedział Tomasz Matyjewicz, Przewodniczący Rady Klubu ZKS Unia Tarnów