Skip to main content

Już za 10 dni w sobotę 7 sierpnia o godzinie 17:00 piłkarze tarnowskiej Unii rozpoczną zmagania w rozgrywkach 3 ligi sezonu 2021/2022. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące procesu akredytacyjnego dla dziennikarzy. Zachęcamy również do ubiegania się o akredytacje stałe, co ułatwi Państwu pracę w całej rundzie.

W przypadku chęci uczestnictwa w tym spotkaniu przedstawiciela Państwa redakcji prosimy o maila na adres: media@zksunia.tarnow.pl, w którym zawarte będą następujące dane:

– imię i nazwisko przedstawiciela redakcji
– rodzaj akredytacji (FOTO,Dziennikarz, TV)
– pesel
– numer kontaktowy
– pełna nazwa redakcji
– email

Informacje prosimy przesyłać najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz, do godziny 10:00. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji zostanie przesłana drogą mailową do godziny 20:00. Gotowy wniosek akredytacyjny można pobrać w zakładce MEDIA, klikając tutaj

WAŻNE: Można ubiegać się także o AKREDYTACJĘ STAŁĄ – na cały sezon 2021/2022. Aby otrzymać taki dokument we wniosku w ostatniej rubryce należy wpisać AKREDYTACJA NA CAŁY SEZON. Akredytacje będzie można odebrać w dniu pierwszego meczu, tj. 7 sierpnia od godziny 16:00 u pracowników ochrony przy bramie wjazdowej od strony dworca PKP.