Skip to main content

Terminy testów sprawnościowych, będące częścią naboru do Szkoły Mistrzostwa Sportowego uległy zmianom zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało Rozporządzenie, w którym zmianie uległy terminy dotyczące rekrutacji do szkół o profilu sportowym.

Informujemy, iż:

  • Składanie podań w procesie rekrutacyjnym odbywa się do 22.06.2020 r.,
  • Testy sprawnościowe kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Unii Tarnów w pierwszym terminie odbędą się 26.06.2020 r., jest to data przewidziana w naborze zarówno do szkoły podstawowej jak i do liceum ogólnokształcącego
  • Ogłoszenie wyników testów sprawnościowych odbywających się w pierwszym terminie nastąpi 09.07.2020 r.,
  • Drugi termin testów sprawnościowych ustalono na na dzień 30.07.2020 r.,
  • Ogłoszenie wynikówegzaminów osmioklasisty, które odbyły się w drugim terminie nastąpi 31.07.2020 r.,
  • W dniach 31.07.-04.08.2020 podania zostaną uzupełnione o wyniki kandydatów osiągnięte w testach sprawnościowych,
  • Ogłoszenie wyników wyników naboru i podanie listy kandydatów nastąpi 12.08.2020 r.,
  • Do dnia 18.08.2020 r., kandydat ma obowiązek ostatecznie potwierdzić chęć uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Unii Tarnów,
  • W dniu 19.08.2020 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych do SMS.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian powyższych terminów będziemy informowali Państwa na bieżąco na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.